Stanové haly termoizolačné

Naše haly sú vysoko estetické. Použitím metódy prečerpávania vzduchu strechy výrazne zvyšuje tepelnú izoláciu haly. Zvukotesné hala, znižuje vplyv objektu na životné prostredie. Tvar strechy eliminuje snehovú...

Zobacz oferte

Hliníkové stanové haly

Stanové haly sú optimálnym riešením pre krátkodobé a strednodobé využitie priestorov. V relatívne krátkom časovom úseku ste schopní disponovať novými priestormi. Štandardnú halu vieme realizovať v priebehu 14...

Zobacz oferte

Skladové haly

V prípade, ak potrebujete disponovať skladovými priestormi v pomerne krátkom časovom horizonte, optimálnym riešením pre Vás je stanová hala. Vďaka optimálnej koncepcii návrhu konštrukcie, si hala nevyžaduje...

Zobacz oferte

Párty Stany

Predajné stánky sa vzhľadom na svoje všestranné využitie, jednoduchú montáž (a demontáž), kvalitné zhotovenie a vysokú bezpečnosť počas ich prevádzky, tešia veľkou popularitou medzi čoraz väčším počtom...

Zobacz oferte

Oceľové stanové haly

Oceľové konštrukcie stanových hál vyrábame v závislosti od šírky a výšky bočných stien. Tento typ konštrukcií sa využíva najmä v prípadoch plánovanej dlhodobej prevádzky haly, a to predovšetkým z dôvodu...

Zobacz oferte

Presklenné haly

Hlavnou prednosťou našej spoločnosti je možnosť realizovať presklenné bočné steny. Ponúkame komplexné riešenia počnúc vizualizáciou projektu, až jeho konečnú realizáciu spojenú s inštaláciou haly. Úzko...

Zobacz oferte

Haly s členitou šikmou strechou

Konštrukcia hál s členitou šikmou strechou sa podstatne líši od hál štandardného typu. Typickým architektonickým prvkom týchto hál je členitá šikmá strecha, ktorá zvýrazňuje jedinečný štýl a...

Zobacz oferte

Priemyselné oceľové haly

Haly, ktoré sú v ponuke našej spoločnosti, majú rôzne konštrukčné, architektonické a technologické riešenia. Vysoký dôraz kladieme na hospodárne využitie ocele, ale rovnako sú pre nás dôležité bezpečnosť...

Zobacz oferte