Formulár prenájom haly

Od: dzień: miesiąc: rok:

Do: dzień: miesiąc: rok:

Zastosowanie hali:

Miejscowość montażu:

Szerokość hali:

Długość hali:

Wysokość hali:

Czy hala ma być z podłogą:

Dane Firmy:

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko):

e-mail kontaktowy:

Adres firmy (kod, ulica, nr domu):

Telefon kontaktowy:

Uwagi:

Odpowiedz na pytanie:
20+20=?