Prenájom hál

Okrem kúpy stálych objektov, ponúkame prenájom stanových hál v ľubovoľnom trvaní doby prenájmu. Haly, ktoré sú zaradené do našej ponuky, môžete využiť ako skladové priestory alebo ako priestory pre usporiadanie
rôznych spoločenských podujatí, výstav, koncertov, konferencií ,či rôznych
veľtrhov. Technické parametre hál umožňujú vzájomne
spájať haly do rôznych rozmerov, vďaka čomu ste schopní vytvoriť stanové haly
v ľubovoľnom tvare a veľkosti tak, aby vyhovovali Vašim individuálnym potrebám.
Doba prenájmu stanových hál nie je časovo obmedzená. Cena
závisí od miesta a doby trvania prenájmu, ako aj od
veľkosti prenajatej haly. V tomto prípade platí pravidlo, čím dlhšia doba prenájmu haly, tým nižšia je cena.
Stanové haly z našej ponuky môžu byť vybavené podlahou, obkladmi, osvetlením, LCD, chladiacimi boxami, klimatizáciou a pod.
V našej ponuke nájdete stanové haly rôznych druhov a rozmerov.
Šírka štandardných hál je 10, 12, 15, 20, 25, 30 m. Dĺžka
hál nie je ohraničená, jednotlivé segmenty sa napájajú každých 5 m. K dispozícii sú
haly s celkovým povrchom 10000 m2.

Srdečne Vás pozývame